, ,

Jak wieść niesie Firma Compendium Centrum Edukacyjne zaprasza miłośników języka Ruby do wzięcia udziału w konkursie pod patronatem rubysfery na aplikację webową w Ruby on Rails. Do wygrania jest tablet CTAB.

Aplikację należy stworzyć korzystając z zasobów thedatahub.org, a następnie opublikować
ją w serwisie Github.com. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów (w skali od 1 do 5):

 • opcje i funkcjonalność
 • użyteczność aplikacji
 • szybkość działania
 • wizualizacje
 • zakres danych z thedatahub.org wykorzystywanych przez aplikację
 • innowacyjność
 • udogodnienia dla niepełnosprawnych
Nagroda czyli to co tygryski lubią najbardziej…

Poza chwałą i sławą jaka czeka naturalnie na zwycięzcę konkursu do zgarnięcia jest także tablet CTAB, jeżeli ktoś o nim wcześniej nie słyszał i chciałby dowiedzieć się cóż to za urządzenie zostało wyprodukowane specjalnie dla Compendium CE odsyłam do specyfikacji tutaj.

Aplikacje biorące udział w konkursie należy zgłosić za pomocą formularza: [ pobierz ]
do 11maja (także streszczać się!) na adres mak@compendium.pl formularz zgłoszeniowy. [pobierz].

Aplikacja webowa powinna spełniać następujące wymagania:

 •  pracować bezawaryjnie na urządzeniach mobilnych
 •  korzystać z jednego lub więcej źródła danych z thedatahub.org (o wielkości co najmniej 1000 wpisów). Istnieje również możliwość skorzystania z własnego źródła danych, ale wcześniej należy je zgłosić do thedatahub.org.
 • być opublikowana za zasadach jednej z licencji open software (GPL, MIT/X11, BSD etc.)

5. Wymagania dotyczące publikacji

Źródło aplikacji webowej powinno zostać opublikowane w serwisie Github.

6. Kryteria oceny aplikacji webowej (w skali 1-5):

 • opcje i funkcjonalność
 • użyteczność aplikacji
 • szybkość działania
 • wizualizacje
 • zakres danych z thedatahub.org wykorzystywanych przez aplikację
 • innowacyjność
 • udogodnienia dla niepełnosprawnych

Dodatkowe ustalenia i zastrzeżenia
7. Konkurs jest organizowany w dniach 19.04-11.05.2012 r.
8. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zgłaszana aplikacja webowa jest jego autorstwa oraz nie narusza praw osób trzecich.
9. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedną aplikację webową.
10. Aplikacje webowe będą oceniane przez jury w składzie:

 • Aleksander Pohl
 • Dario Galbiati Alborghetti
 • Wojciech Zając
 • Mark Wainwright

11. Werdykt jury jest oceną niezależną i niepodważalną.
12. Aplikacje webowe, które nie będą spełniać wymogów konkursu, nie będą brane pod
uwagę.
13. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego regulaminu.
14. Uczestnicy konkursu zgadzają się z treściami zawartymi w niniejszym regulaminie.
15. Informacja o zwycięzcy konkursu zostanie podana na stronie http://www.ctab.pl/ruby/
w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia nadsyłania prac.
16. Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego
konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926). Administratorem
danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu – w rozumieniu ww. – jest
organizator konkursu.

Tyle w kwestii formalnej administracja Nerdation serdecznie zaprasza do udziału w konkursie a o wynikach z całą pewnością poinformujemy również na łamach naszego serwisu.